• Sitemize Puan Verin
  • A
  • A
  • A
..:: Diğer Haberler ::..

Evde Çocuk Bakım Projesi

 
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu" kapsamında 25 Haziran 2015 ve 5 Temmuz 2015 tarihleri arasında ön kayıtlar açılmış olup, ön kayıtları takiben 6 Temmuz 2015 tarihinden itibaren kesin kayıtlar başlamıştır. Ancak, bu kayıt sürecinde proje hedefi olan toplam 5.000 anneye ulaşılamamıştır. Bu nedenle, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Sözleşme Makamı olan Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile yürütülen müzakereler neticesinde, kayıt sayısını artırmaya yönelik bir eylem planının hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır Aşağıda detayları verilen eylem planı çerçevesinde, başvuru koşullarını taşıyan annelerin (Başvuru koşulları için proje web sayfası: www.evdecocukbakimi.net) projemizden yararlanmak üzere 16.11.2015 Pazartesi gününden itibaren www.sgk.gov.tr adresindeki “Evde Çocuk Bakımı Projesi Ön Başvuru” linkinden ve yukarıda belirtilen proje web sayfası üzerindeki “Kayıt” linkinden başvuru yapabilecekleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eylem

Planının İçeriği
*Projeden yararlanabilmek için
annenin taşıması gereken şartlardan biri olan faydalanıcının kazancının asgari
ücretin iki katından az olması gerektiği kuralının uygulamasında; bundan böyle
kişi adına Kuruma bildirilen en son aydaki prime esas kazanca (PEK) değil,
bildirilen son bir senedeki ortalama prime esas kazanca bakılacaktır.

*Şimdiye kadar kaydı alınıp PEK
kontrolü yapılanlara ise lehe olan hüküm uygulanacaktır.

*Projeden yararlanan annelerden
yeni doğan çocuğu için tekrar doğum iznine ayrılanlar sistemden
çıkartılmayacak, bu kişiler doğum izninde oldukları süre boyunca ödeme almadan
"Pasif Listede" bekletileceklerdir.

 *Faydalanıcı anneler büyük çocukları üzerine
yaptırdıkları proje kaydını daha küçük yaştaki çocukları üzerine
değiştirebileceklerdir.

*İl bazında faydalanıcı sayısı
kadar olan yedek liste kotaları kaldırılmıştır. Bu kapsamda proje süresince ön
kayıtlar sürekli açık tutulacak ve kaydı yapılanlar "Yedek Listelere"
alınacaktır.

*Kurumumuz yedek listelere alınan
kişilerin tamamına kesin kayıt yapmayı taahhüt etmemektedir. Kesin kayıt
kotaları, Antalya için 1.500, Bursa ve İzmir için ise 1.750 kişi ile
sınırlıdır. Ancak, kesin kayıt listelerinde yer alıp proje süresince hakkını
kaybeden annelerin yerine kayıt tarihi ve sırasına göre belirli aralıklarla
yedek listelerden geçiş sağlanacaktır.

*Çocuk bakımı, proje ofisi
bilgilendirilmek kaydıyla, bakıcının evinde de yapılabilecektir.

*Ücretli doğum iznindeki anneler,
kayıtları izin sonrası yapılmak üzere Pasif Listeye alınacaklardır. Anneler
doğum izninin bitişini takip eden ay içerisinde (20 Kasımda bitiyorsa 01-31
Aralık tarihleri arasında) ofislerimize başvurmaları, bakıcı istihdam etmeleri
ve çalışma hayatına aktif olarak dönmeleri halinde hibeden yararlanmaya
başlayacaklardır.

*Ücretsiz doğum iznindeki anneler
ise kayıtları izin sonrası yapılmak üzere "Öncelikliler Listesine"
alınacak ve kayıt sıraları geldiğinde yedek listelerden önce işlem
göreceklerdir.

*Proje faydalanıcısı annelerden
uzun süreli rapor alanlar ya da ilk kayıt anında uzun süreli raporlu olanlar ya
da alacaklar 30 günü geçen raporları için ilgili proje ofisini 15 gün
içerisinde bilgilendireceklerdir. Aksi halde kendilerine ödeme yapılmayacaktır. 
 

 
*Faydalanıcı annelerin sertifikalı
bakıcı istihdam etmeleri halinde 300 avro yerine 390 avro alması şeklindeki
ekstra teşvik devam edecektir. Bu kapsamdaki sertifikaların 0-3 yaş grubunu
kapsayan çocuk gelişimi sertifikası olması beklenmektedir. Lise ya da
üniversitede çocuk gelişimi üzerine eğitim görenlerin diplomaları da bu
kapsamda değerlendirilecektir.

 *Çocuk bakıcılarında aranan en az ilkokul
mezunu olma şartı açısından, ilkokul diploması ile eşdeğer olan ve Halk Eğitim
Merkezlerince verilen 2. Kademe Okuma Yazma Kursu Sertifikası da bu kapsamda
değerlendirilerek kabul edilecektir.


 

Eylem Planı
Sonrası Ön ve Kesin Kayıt Süreci Takvimi


*Ön Kayıtların Alınması: Ön
kayıtlar 12/11/2015 itibariyle geçici süreliğine kapatılmış olup, teknik
testlerin ardından 16/11/2015 Pazartesi itibariyle yeniden açılacaktır.

 *Daha Önce Kesin Kayda Çağrılıp Eylem Planında
Belirtilen Hususlar Nedeniyle Kayda Gelmeyenlerin Kesin Kayıtlarının Alınması:
18 Kasım 2015 - 1 Aralık 2015 arası yapılacaktır. Bu durumda olup, belirtilen
tarihler arasında kesin kayda gelmeyenlerin kayıtları daha sonra kabul
edilmeyecektir.

*Halen Yedek Listede Bekleyen ya da
İlk Kez Ön Kaydı Alınarak Yedek Listeye Gireceklerin Kesin Kayıtlarının
Alınması: 1 Aralık 2015 sonrası kendilerine randevu verilerek
gerçekleştirilecektir

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden
Faydalanıcı Kurum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya
Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.